სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

B-ჰეპატიტი

ბავშვთა 85%, რომლებიც იბადებიან (eAg) დადებითი დედებისაგან შემდგომში ხდებიან ქრონიკული ინფექციის მტარებლები, რაც აღინიშნება ანტიგენ უარყოფითი დედებისაგან დაბადებული ბავშვების მხოლოდ 31%-s.(RR 2.8, 95% CI 1.69 - 4.47). წაიკითხეთ დაწვრილებით

წითელა

ორსულობის დროს წითელას სკრინინგის მიზანს წარმოადგენს იმ ქალების გამოვლენა, რომლებსაც არა აქვთ ანტისხეულები წითელასადმი, რომ განხორციელდეს მშობიარობის შემდგომი ვაქცინაცია მომავალი ორსულობების უსაფრთხოებისათვის.  წაიკითხეთ დაწვრილებით

ციტომეგალოვირუსული ინფექცია

ციტომეგალოვირუსი არის ჰერპესვირუსების ოჯახის წარმომადგენელი. ის ლატენტურია პირველადი დაინფიცირების შემდეგ და შეიძლება განიცადოს აქტივაცია იმუნოდეპრესიის დროს.  წაიკითხეთ დაწვრილებით

შიდსი

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით დაინფიცირება იწყება ასიმპტომური სტადიით, რასაც შემდგომში მოყვება იმუნური ფუნქციების ეტაპობრივი დაზიანება და შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომის ჩამოყალიბება (შიდსი). აივ-ინფიცირებასა და შიდსის განვითარებას შორის პერიოდი მკურნალობის გარეშე მერყეობს რამოდენიმე თვიდან 17 წლამდე. წაიკითხეთ დაწვრილებით

ქლამიდია

ქლამიდიური ინფექციის არსებობა ორსულობის დროს დაკავშირებულია ნაადრევი მშობიარობის მომატებულ სიხშირესთან და ნაყოფის საშვილოსნოსშიდა ზრდის შეფერხების სინდრომის განვითარებასთან. წაიკითხეთ დაწვრილებით

ტოქსოპლაზმოზი

პირველადი ტოქსოპლაზმოზი გამოწვეულია პარაზიტით თოხოპლასმა გონდიი და ხშირად ასიმპტომურად მიმდინარეობს ჯანმრთელ ქალებში. დაინფიცირება უზრუნველყოს მუდმივ იმუნიტეტს. არ არის დადგენილი საქართველოს მონაცემები ტოქსოპლაზმოზის გავრცელების სიხშირეზე, თუმცა სხვა ქვეყნებში გავრცელების სიხშირე ვარირებს 2,4/1000 ქალიდან ფინეთში და 16/1000 საფრანგეთში. ტოქსოპლაზმოზით დაინფიცირება შესაძლებელია მოხდეს ოთხი გზით: წაიკითხეთ დაწვრილებით

ინფექციების სკრინიგი

საკითხი ქალის ინფექციებზე გამოკვლევის აუცილებლობის შესახებ სადავოა და ყოველთვის არ შეესაბამება მტკიცებულებების მონაცემებს. საკმაოდ ხშირად ორსულებს უტარდებათ ძვირად ღირებული და დაუსაბუთებელი ანალიზები, წაიკითხეთ დაწვრილებით

ასიმპტომური ბაქტერიურია

ასიმპტომური ბაქტერიურია განისაზღვრება, როგორც საშარდე გზების პერსისტირებადი ბაქტერიული კოლონიზაცია სიმპტომატიკის გარეშე. მისი სიხშირე აშშ-ში ჩატარებულ კვლევებში ვარირებს 2-10%-მდე, უპირატესი გავრცელებით დაბალი სოციალურ-ეკონომიური დონის ქალებში წაიკითხეთ დაწვრილებით

ათაშანგი

არა ნამკურნალები ათაშანგით დაავადებულ ორსულებში ახალშობილთა დაინფიცირება ხდება შემთხვევათა 70 -100%-ში, ხოლო ახალშობილთა მესამედი უმწიფარი იბადება. წაიკითხეთ დაწვრილებით

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4