სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ფსიქოლოგია

ჩვეულებების და მიდრეკილებების მოშლა

ჩვევების დარღვევები და მიდრეკილება – დარღვევებია, ხასიათდებიან რაიმე მოქმედების შესრულების მისწრაფებით, რომელიც ეუფლება გონებას, აზროვნებას და იმორჩილებენ ავადმყოფის ქცევებს. ავადმყოფთა უმრავლესონით ისინი აღიქმებიან როგორც უცხო, უაზრო ავადმყოფური მდგომარეობა. წაიკითხეთ დაწვრილებით

ფსიქოზი

ფსიქოზები – ეს არის ფსიქიკური აშლილობის გამოხატული ფორმები, რომლის დროს ავადმყოფის ფსიქიკური მოქმედება განსვავდება გარე სამყაროს მკაფიო შეუსაბამობით, სამყაროს ასახვა დამახინჯებულია, რაც ვლინდება ქცევის დარღვევებში და ფსიქოზისათვის არადამახასიათებელ პათოლოგიური სიმპტომების და სინდრომების გამოვლენით (აღქმის, მეხსიერების, აზროვნების, აფექტურობის და ა.შ. დარღვევები). წაიკითხეთ დაწვრილებით

სექსუალური ფობიები (შიშის მდგომარეობა)

წარმოადგენს უსაფუძვლო აკვიატებულ შიშის მდგომარეობას, რომელსაც თან ახლავს მაღალი ფსიქოემოციური დაძაბულობა,რომელიც იწვევს სექსუალურ ცხოვრებაში გართულებებისგან დაცვითი რეაქციის განვითარებას ნებისმიერი საბაბით სექსუალურ კონტაქტზე უარის თქმის გზით,სექსუალური ცხოვრების სრულ შეწყვეტამდე. წაიკითხეთ დაწვრილებით

სექსუალური გადახრა (დევიაცია)

სექსუალური დევიაციების მიზეზების გამოკვლევისას, დიტსმა და ევანსმა აღნიშნეს, რომ პოპულარული პორნოგრაფიული გამოცემების შინაარსს შეიძლება კავშირი ჰქონდეს დევიაციურ მოთხოვნილებებთან და მსგავსი ქცევის გამოვლენასთან. მეტაფსიქოლოგიურ ფსიქოანალიზზე ორიენტირებით, კონინგი და ჯენერი ხაზს უსვამენ, წაიკითხეთ დაწვრილებით

სეზონური დეპრესია

სეზონური დეპრესიები (სეზონური აფექტური აშლილობა) სეზონური აფექტური აშლილობა ძილის ხანრგრძლივობის გაზრდა, სიძნელეები დაკავშირებული გაღვიძებასთან, მოშლილობა დილაობით, დღის განმავლობაში მოთენთილობა. წაიკითხეთ დაწვრილებით

პანიკური შეტევა

პანიკური შეტევები – მოულოდნელად და რამოდენიმე წუთის განმავლობაში სწრაფად წარმოქმნილი ვეგეტატიური აშლილობების მზარდი კომპლექსი (ვეგეტატიური კრიზი – გულისცემა, გულის ხუთვა, ჰაერის უკმარისაობა. ოფლიანობა, თავბრუსხვევა), შეთავსებული მიახლოებული სიკვდილის შეგრძნებასთან, გონების დაკარგვის შიშთან, ან კონტროლის თავზე დაკარგვის, გაგიჟების შიშთან. წაიკითხეთ დაწვრილებით

ნევრული ანორექსია

ნერვული ანორექსიის ძირითადი ნიშან–თვისებები: წონის დაკლება საწყის წონაზე 15% მეტი; დაბალი წონის მიუხედავად ავადმყოფური რწმენა თავის სიმსუქნეში; წაიკითხეთ დაწვრილებით

ნევროზი (ნევრული აშლილობა)

ნევროზი ან ნევროზული აშლილობა – ემოციური პრობლემების შეგრძნებაა, რომელიც ვლინდება სხვადასხვა სახის ფსიქოემოციური, სომატური და ქცევითი სიმპტომებით. მსუბუქ შემთხვევაში სომატური და ფსიქიური ფუნქციები რჩება ერთად უფრო მძიმე შემთხვებში ჩნდება მათი უფრო მკაფიო დარღვევები, რომლებმაც შესაძლებელია გამოიწვიონ შრომისუნარიანობის დაკარგვა. წაიკითხეთ დაწვრილებით

ისტერია

ისტერია– ეს არის ნერვულ–ფსიქიკური დაავადება, რომელიც განეკუთვნება ნერვოზების ჯგუფს. ისტერია უვითარდებათ ფსიქიკური ზეგავლენით დასუსტებული ნერვული სისტემის მქონე პირებს და რაც არის პიროვნების რეაქცია იმ სიტუაციაზე, რომლის გადატანაც მას არ შეუძლია. წაიკითხეთ დაწვრილებით

თვითცნობიერების დარღვევა

წამყვანი სიმპტომი არის თვითცნობიერების დარღვევა, რაც ვლინდება საკუთარი პიროვნების დამახინჯებული აღქმით მისი ერთიანობის დაკარგვის ან დამახინჯების შეგრძნებით და მისი ცალკეული ფიზიოლოგიური ან ფსიქიკური გამოვლინებების განდგომით. წაიკითხეთ დაწვრილებით

თვითდამაზიანებელი ქცევა (პათომიმია) დარღვევა

არსებობს სხვადასხვა მიზეზი, რომელთა გამო პაციენტი თავის თავს თვითონ აყენებს ზიანს. თითოეულ შემთხვევაში ამი საბაბს სხვადასხვა მოტივები აძლევენ. ამის საფუძველში დევს სხვადასხვა სახის ფსიქოპათოლოგია, რომელიც ითხოვს დიფერენცირებულ მიდგომებს მკურნალობისას. წაიკითხეთ დაწვრილებით

დეპრესია

ტერმინი დეპრესია შეიძლება გულისხმობდეს როგორც ემოციას, ასევე დიაგნოზს. ემოციასთან მიმართებაში, ეს ტერმინი ნიშნავს დამძიმებულ და სევდიან ხასიათს. ხოლო რაც შეეხება დიაგნოზს, აქ იგულისხმება სინდრომი, სადაც დეპრესია წარმოადგენს ერთ–ერთ სიმპტომს. ფსიქიატრიაში დიაგნოზი წაიკითხეთ დაწვრილებით

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4