სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

1. მშობიარობის ვადის განსაზღვრა

ორსულობისათვის დამახასიათებელია შემდეგი ნიშნები: წაიკითხეთ დაწვრილებით

2. გამოკვლევა ანომალიების გამოსავლენად

ორსულის გამოკვლევა ნაყოფის ანომალიების გამოსავლენად წაიკითხეთ დაწვრილებით

3. ულტრაბგერითი გამოკვლევა

ულტრაბგერითი გამოკვლევა სტრუქტურული ანომალიების გამოსავლენად.  ჩატარდა სისტემური მიმოხილვა, რომელიც დაფუძნებული იყო 11 კვლევაზე (ერთი რკკ, 6 რეტროსპექტული კოჰორტული და ოთხი პროსპექტული კოჰორტული კვლევა), რომელიც მიზნად ისახავდა რუტინული ულტრაბგერითი გამოკვლევის მნიშვნელობის შესწავლას ნაყოფის ანომალიების დადგენის მიზნით. წაიკითხეთ დაწვრილებით

4. დაუნის სინდრომის სკრინინგი

დაუნის სინდრომი (21 ტრისომია) წარმოადგენს თანდაყოლილ ანომალიას, რომლისათვისაც დამახასიათებელია დამატებითი 21 ქრომოსომის არსებობა. დაუნის სინდრომის სიხშირე ევროპის ქვეყნებში შეადგენს 6,2/10,000 ცოცხლად- და მკვდრადშობილზე.( საქართველოში მონაცემები არ არსებობს). წაიკითხეთ დაწვრილებით

5. სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა

სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა ხდება ორსულის სხეულის მასის (კილოგრამებში) შეფარდებით სიმაღლის (მეტრებში) კვადრატზე. (კგ/მ2). თუ სხეულის მასის ინდექსი ნაკლებია 18-ზე ან მეტია 35-ზე, ორსულს უნდა მიეწოდოს შესაბამისი რეკომენდაციები დიეტასთან დაკავშირებით., რადგანაც 30-ზე მეტი სხეულის მასის ინდექსი დაკავშირებულია მომატებულ მკვრადშობადასთან და ნეონატალურ სიკვდილობასთან ნორმალური სხეულის მასის ინდექსის მქონე ორსულებთან შედარებით.  წაიკითხეთ დაწვრილებით

6. ანემიის სკრინინგი

დღემდე საკამათოა ჰემოგლობინის მაჩვენებლის ზღვარი, რომლითაც განისაზღვრება ანემია, მაგრამ კვლევებში გამოვლინდა,რომ ორსულობის დროს ჰემოგლობინის დონე მერყეობს 11გ/ლ-12გ/ლ. იმის გამო, რომ ჰემოგლობინის დონე მერყეობს ორსულობის სხვადასხვა ვადებზე, რეკომენდებულია ჰემოგლობინის დონის განსაზღვრა I, III და IV ვიზიტებზე. წაიკითხეთ დაწვრილებით

7. არტერიული წნევის გაზომვა

ჩვეულებრივად, ნორმალური ორსულობის პირველ ნახევარში არტერიული წნევის მაჩვენებლები კლებულობს, ხოლო მშობიარობის მომენტისათვის უბრუნდება ორსულობამდე არსებულ მაჩვენებლებს. ქრონიკული ჰიპერტენზიის შემთხვევაში გესტაციის 10-13 კვირაზე შეიძლება აღინიშნებოდეს არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლები. წაიკითხეთ დაწვრილებით

8. პროტეინურიის განსაზღვრა

ჭეშმარიტი პროტეინურიის შესაფასებლად ძალზედ მნიშვნელოვანია შარდის სწორი შეგროვება და უროგენიტალური ინფექციის გამორიცხვა. ამისათვის ხორციელდება შარდის შუა ულუფის შეგროვება სასქესო ორგანოების წინასწარი დამუშავებისა და საშოს სტერილური ტამპონით შემოსაზღვრის შემდეგ. პროტეინურიის დონის დასადგენად არ არის საჭირო შარდის შეგროვება კათეტერის მეშვეობით, რადგანაც ეს პროცედურა შესაძლებელია გართულდეს საშარდე გზების ინფიცირებით. წაიკითხეთ დაწვრილებით

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4